אסטרטגיית ההשקעה

"השקעות נדל”ן זה תחום מקצועי ומורכב, הדורש הבנה מעמיקה של הפרמטרים על פי הם נבחנים, נמדדים ומוערכים נכסים והזדמנויות השקעה".

הוספת ערך
(Value Add)

המודל העסקי של ההשקעות מבוסס על השקעה בנכסי ,"value add" כאשר המטרה היא איתור ורכישה של נכסים מניבים בעלי פוטנציאל השבחה המצויים בתפוסה חלקית או ניתנים לשדרוג.

התכנית לאחר הרכישה, כוללת השבחה ושיפוץ, שיפור אחוזי התפוסה בדיירים, החלפת חוזי השכירות והעלאת שכר הדירה לרמה הדומה לנהוג בשוק.

עליית הערך בנכס נובעת ממגוון גורמים:

  • השבחת הנכס ע"י שיפוץ, פתרון בעיות במבנה ושדרוג היחידות והמרחב המשותף.
  • אכלוס היחידות בשכירות המקובלת בשוק והעלאת דמי השכירות לקיים – תזרים המזומנים יגדל ויניב רווחים גבוהים יותר, ובכך ערכו של הנכס יהיה גבוה יותר.
  • ניהול ואחזקה שוטפת יתבצעו בצורה יעילה וחסכונית באופן כזה שיצמצמו משמעותית את הוצאות המתחם וישפרו משמעותית את שורת הרווח.

נכסים מניבים

מולטי פמילי הינו מקבץ דירות למגורים בשכירות, בבעלות אחת, ומשמש זה עשרות רבות שנים כצורת מגורים נפוצה ביותר בקרב מעמד נמוך-ביניים. ההתפתחות המואצת של שוק השכירויות בארה”ב יצר לנכסים אלו ביקוש רב מצד הדיירים המבקשים פתרון דיור בשכירות ארוכת טווח.

המולטי פמילי בארה"ב זוכה לצמיחה ומתאפיין בעוצמה ובפיזור רב בין סוגים שונים של מגוון משקיעים: פרטיים, קרנות וחברות פרטיות וציבוריות, הנהנים מגיוון תיק הנכסים, פיזור סיכונים והזדמנות לייצר הכנסה פסיבית לאורך זמן. אנו רואים בנכסים אלו פוטנציאל ליצירת ערך משמעותי בראיה ארוכת טווח, באופן המתאים למדיניות ההשקעה ופיזור ההשקעות של החברה.

מיקוד גיאוגרפי

נדל"ן מצריך התמחות מקומית, מיקוד וידע סקטוריאלי.
נדרשת הכרה של השכונות, האוכלוסייה, תוכניות פיתוח ואזורים בעלי פוטנציאל השבחה. הקבוצה מתמחה ומתמקדת באזור סינסינטי אוהיו, ובעזרת נוכחות ואחיזה בשטח מצליחה לייצר שליטה ובקרה לגורמים הכרוכים בתהליך ההשקעה בנדל"ן.

תקופת ההשקעה

שילוב נכון של תקופות השקעה שונות, מאפשרות לגדר סיכוני זמן, שיכולים לבוא לידי ביטוי בצורת התפתחות משברים בשוק הנדל”ן.
אנו מאפשרים ללקוחותינו להשקיע באמצעות הון וחוב במגוון השקעות המשלבות תקופות החזקה בינוניות-ארוכות המייצרות יציבות בהשקעה, ממתנות את הסיכונים ומניבות תזרים מזומנים יציב.

Vision & Beyond